• Calibetthai ผู้ให้บริการไลฟ์คาสิโนอันดับ 1

  Calibetthai ผู้ให้บริการไลฟ์คาสิโนอันดับ 1 บรรณาธิการ-Editor นลินทิพย์ ภัคศรีกุลกำธร พัฐรัศมิ์ ว่องไชยกุล ศิริลักษณ์ หาพันธ์นา ชานนท์ คล่องแคล่วGraphic Design สมชาย พัวประเสริฐสุขWeb Programmer มยุรี กุลวงค์พิสูจน์อักษร-สมาชิก เฉลิมพล (น็อต) ทิสาลี ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุดปรากฏว่า บิ๊กซี ได้ชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วว่า กลุ่มคาสิโน ได้แจ้งว่า มีผู้แสดงความสนใจจะซื้อหุ้นของบริษัทบิ๊กซี จากกลุ่มคาสิโน และกลุ่มคาสิโนกำลังพิจารณาว่าจะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม บิ๊กซี ยังไม่ได้รับข้อมูลในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้มีกระแสข่าวแพร่สะพัดในกลุ่มนักลงทุนว่า 3 กลุ่มบริษัทใหญ่คือ กลุ่มเซ็นทรัล ของตระกูลจิราธิวัฒน์, กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ของธนินท์ เจียรวนนท์ และกลุ่มเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ของเสี่ยเจริญ สิริวัฒนภักดี ก็มีความสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นบิ๊กซีต่อจากกลุ่มคาสิโน ซึ่งถือหุ้นในบิ๊กซีประมาณ 58.5%

  Read more
 • Taking your Dream Wedding party on the Internet

  Mail buy brides happen to be growing in amounts every year. A large number of women marry in their home country and thus not necessarily a surprise that they seek to get married to in their popular country exactly where their is already established itself generally there. There are several websites which provide a submit

  Read more
 • Best Free Hookup Websites 2020

  PlentyOfFish, shortened to POF, is an internet relationship service that’s available in nine entirely completely different languages and used in eight completely different countries. It really is perhaps the easiest way to get into a web-based romance or hookup. The site can be heavy upon sexual photographs and it could possibly be a downside for

  Read more
 • Canadian Mountie In the Hub Of Meng Wanzhou Extradition Tempest Was first Exclusive Specialist Inside of Hong Kong

  When you begin to look for online blackjack casinos to take up blackjack at it may well be overwhelming if you have in no way used one before. We understand quite a few really wealthy individuals who have their costs set in place up as a result they receive countless different forms of federal providers

  Read more
 • How to Get a Mailbox Order Bride-to-be

  You probably have read that one of the most important decisions you will help to make when it comes to locating a mail buy bride is certainly where and ways to place a great order. Yet how do you find out which site is right for you? You will discover thousands of all mail order

  Read more
 • Internet Dating For Women In search of Marriage

  One of the worst problems in relationships is definitely finding a girl looking for matrimony. One of the oldest ways that most women use when ever they’re searching for a person to marry through utilizing the local classified ads. It may very well always be true there are literally millions of individuals looking for a

  Read more
 • Females Searching For Guys? – Is It Easy?

  As females searching for guys we know that a large number of of which have extremely busy lives. There is no a chance to just sit and chat with a stranger within a bar or club. That could be uncomfortable, then you run the risk of getting harmed or even getting the drink included your

  Read more
 • Other ways to Meet Ladies Online

  If you have ever thought about, “How do you find a gal get out with, inches you are not only. Most people question the same thing. In the end, dating is anything of an skill, where the more you know, the better you will perform at this. There is no right or wrong answers when

  Read more
 • Buying a Wife On-line With a Legal Company

  The fact of the matter is there are several positive aspects to buying a better half online. You can save a lot of money buying one from your net dissimilar going to a bar or perhaps lingerie retail outlet. Many ladies can be a bit reluctant to make purchases on line, regardless if they just

  Read more
 • Buying a Wife On line With a Legal Company

  The fact of the matter is there exists several positive aspects to buying a partner online. It can save you a lot of money buying one in the net in contrast to going to a bar or perhaps lingerie retail store. Many ladies can be a bit unwilling to make buys on line, whether or

  Read more

Photostream

 • Opening Hourse

 • Sunday
  9:00 – 13:00 | 17:00 – 21:00
 • Monday
  9:00 – 13:00 | 17:00 – 21:00
 • Tuesday
  9:00 – 13:00 | 17:00 – 21:00
 • Wednesday
  9:00 – 13:00 | 17:00 – 21:00
 • Thursday
  9:00 – 13:00 | 17:00 – 21:00
 • Friday
  Closed
 • Saturday
  9:00 – 13:00 | 17:00 – 21:00